دات نت نیوک
fa-IRen-US
X

با کیفیت پخت خانگی

حداقل ميزان چربى

فرنچ فرایز، میوه وسبزیجات منجمد به روش IQF

سابق بر این نگهداری بسیاری از مواد غذایی با روشهای انبارداری سنتی خیلی سخت و گاهی محال می نمود ودر دسترس بودن آنها در تمام فصول سال امری خارج از تصور بود. اما امروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی نه تنها مصرف میوه وسبزیجات و سایر مواد غذایی در تمامی فصول سال ودر تمامی نقاط جغرافیایی ممکن شده بلکه کیفیت آنها در طول دوره نگهداری نیز حفظ می شود. یکی از روشهای جدید وعلمی نگهداری مواد غذایی روش  Individual quick freeze  یا به اختصار IQF می باشد در این روش انجماد به صورت سه بعدی یا شناور در دمای 40- صورت می گیرد.

مراحل تولید

سیب زمینی سرخ کرده یخ زده